بیشتر مردم اینگونه فکر می کنند که باتری سیستم الکتریکی درون ماشین را تغذیه می کند، اما این فرضیه درست نمی باشد. باتری الکتریسیته مورد نیاز برای استارت خودرو را تامین می کند. هنگامی که خودرو در حال حرکت می باشد، دینام انرژی مورد نیاز رای سیستم الکتریکی خودرو و شارژ کردن باتری را فراهم می کند. در گذشته دینام را ژنراتور نیز می نامیدند زیرا دقیقا کار ژنراتور را انجام می دهد. در مورد خودرو، موتور ماشین پولی را می چرخاند که این باعث چرخیدن پولی سر دینام می شود و تولید انرژی می کند.

یک دینام به طور همزمان با یک باتری کار می کند تا نیروی مورد نیاز برای اجزای الکتریکی خودرو را فراهم کند. خروججی دینام یک جریان مستقیم (DC) می باشد. هنگامی که پولی دینام می چرخد، جریان متناوب (AC) از یک میدان مغناطیسی می گذرد و جریان الکتریکی تولید می کند. در نتیجه با استفاده از یک رکتیفایر به جریان DC تبدیل می شود.

با پیشرفت در علم در ۵۰ سال اخیر، تغییرات زیادی در تکنولوژی دینام ها به وجود آمده است. در گذشته، دینام ها تنها برای تولید جریان که به وسیله یک رگلاتور خارجی به وجود می آمد، استفاده می شد. دستورالعمل ساخت رگلاتور در دهه ۹۰ میلادی، از چراغ راهنما برای القا کردن دینام استفاده می کرد و همچنین پروسه شارژ کردن را آغاز می کرد. بسیاری از خودروهای مدرن از یک سیستم شارژ استفاده کردند که با معرفی سیستم شارژ هوشمند و سیستمهای CANBUS، در حال حاضر به طور گسترده در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستمها بوسیله واحد کنترل موتور خودرو (ECU) کنترل می شود. وقتی که خودرو نیاز به بار بیشتری داشته باشد، ECU فرمانی به دینام می فرستد و درخواست شارژ بیشتری می کند. دینام باید با تغییرات بار الکتریکی خود را هماهنگ کند تا مطابق آن نسبت شارژ را تنظیم کند. این روزها این نوع از دینام ها ممکن است این مشکل پیش بیاید که دچار خطا شوند اگر خطای شارژ کردن در خودرو اتفاق بیفتد. اما در بیشتر مواقع هیچ خطایی در دینام اتفاق نمی افتد.

اجزای دینام و عملکرد آنها

رگلاتور

رگلاتور ولتاژ مقدار نیرویی که از دینام به باتری برای کنترل میزان شارژ میفرستد را کنترل می کند. رگلاتورها با عملکردهای متفاوت طراحی شده اند و بسته به خاصیتشان کار می کنند.

رکتیفایر

رکتیفایر برای تبدیل جریان از جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) در حین پروسه شارژ استفاده می شود.

روتور

روتور جرم در حال چرخش در داخل دینام می باشد که با استفاده از پولی و سیستم تسمه می چرخد. روتور به عنوان الکترو مگنت چرخان عمل می کند.

رینگ ها لغزشی

رینگ های لغزشی به عنوان وسیله ای برای فراهم کردن جریان مستفیم و نیرو  به روتور استفاده می شود.

بلرینگ انتهای رینگ ها لغزشی

ببلبرینگ ها برای ساپورت کردن چرخش شفت روتور طراحی و ساخته شده اند.

استاتور

استاتور از انواع مختلف فنر که دور یک حلقه آهنی پیجیده شده اند تشکیل شده است. استاتور در خارج از روتور می نشیند. هنگامی که یک میدان مغناطیسی تشکیل می شود، جریان الکتریکی نیز ایجاد می شود.

بلبرینگ انتهای درایو

این بلبرینگها رای ساپورت چرخش شفت روتور طراحی شده اند.

پولی

پولی به شفت روتور متصل شده است و سیستم تسمه را هدایت می کند. چرخشی که بوسیله موتور ایجاد می شود، سیستم تسمه بعث چرخش پولی می شود و پروسه شارژ شدن شروع می شود.